EON

WSM Site Safety Solution har ett pågående projekt under 2019 med EON.

Här agerar vi som Site Safety manager vid Transitprojekt. Vi har också rollen som operativt linje-support vid förläggning och driftsättning av fjärrvärmeledning.

1/4

© 2019 by  WSM Site Safety Solution AB                         info@sitesafety.se

sitesafety.png