top of page

EON

WSM Site Safety Solution har stöttat EON med att skapa säkrare arbetsmiljö i olika projekt sen 2019.

Som Site Safety manager på Transitprojektet, en 25 km lång fjärvärmeledning från Högbytorp till Järfälla.

 

BAS P/U på nya pumpstationer i fjärrvärmenätet som försörjer Stockholm och som Safety Officer på det årliga stoppet i Högbytorp som är EON:s nyaste och modernaste Kraftvärmeverk.

bottom of page