top of page
Sök
  • SiteSafety.Se

Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn

" Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. "


Detta var citat ifrån Arbetsmiljöverkets senaste pressmeddelande den 1 oktober 2019.


NYHET! Site Safety erbjuder tjänsten - Tillsynskontroll

I enlighet med aktuella myndighetskrav säkerställer Site Safety Solution genom löpande kontroller att  lagefterlevnad, gemensamma och hållbara arbetssätt och rutiner fungerar på er arbetsplats.

Våra tillsynskontroller omfattar kontroll av:

- utbildningsbevis

- tillståndsgivande dokumentation

- personlig skyddsutrustning (PSU/ PPE)

- fallskyddsutrustning och ställningsbyggnad

- ID 06

- arbetsutrustning

- besiktning, intyg och dokumentation

- farliga arbetsmiljöer


Vid eventuella upptäckt av avvikelse eller vid anmärkning tillhandahåller vi rätt utbildningar med rätt innehåll enligt gällande lagefterlevnad och avtal.

Med direkt koppling till säkra arbetsplatser och myndighetskontroller leder vi även säkerhetsdialoger. 

Säkerhetsdialogerna genomförs i workshop modell i samband med de tidiga skedena (projektering, startmöten) men även under produktionsskede för att säkerställa säkra arbetsplatser och för att optimera framdrift.


Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.


Bästa hälsningar, WSM Site Safety Solutions
E-post: info@sitesafety.se

72 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page