RAGNSELLS

WSM Site Safety Solution har ett pågående projekt under 2019 med Ragnsells Högbytorp.

Här ansvarar vi för BAS-P samt operativ BAS-U.

Ett mycket lärorikt uppdrag där vi får påvisa vår spetskompetens.

1/4