top of page

SKISTAR

Med Skistar Vemdalen fick vi en underbar utmaning.
I en organisation som jobbar med en stor del säsongsanställd personal och förhållandevis hög
personalomsättning mellan säsongerna ställs det extra höga krav på organisationen för att säkerställa en hög säkerhet för sina gäster.
För att kunna åstadkomma detta krävs hög flexibilitet och möjlighet att utbilda på kort varsel och även mitt under säsong. Detta är något som faller sig naturligt för Skistar inom de flesta områden men inom skidliftevakuering såg man en brist.
Uppgiften för oss blev att inventera behovet och hjälpa organisationen genom att utbilda en engagerad intern instruktörspool bestående av åretrunt personal. Parallellt har vi hjälpt till att bygga upp tydliga rutiner och arbetsbeskrivningar både för evakueringsgruppen och för nyckelpersoner
högre upp i organisationen.
En stillastående lift med efterföljande evakuering
kan innebära stor varumärkespåverkan vilket i sin tur kan kräva beslut ända upp på VD-nivå.
Nu har vi tagit ett steg tillbaka men finns kvar som instruktörsstöd och bollplank.
Och som passionerade skidåkare ligger det förstås nära till hands att vi väljer anläggningar där vi vet att den utsökta servicen även gäller om något mot
förmodat skulle gå fel....

bottom of page