top of page

VATTENFALL

WSM Site Safety Solution har ett pågående projekt under 2019 med Vattenfall.

Här ingår SHM-koordination och projektledning av entreprenörsfrågor. Vi jobbar också med förvaltning och utveckling av gemensamma arbetssätt. 
SAM revisioner, utredningar, och administrativt supportfunktion vid avvikelsehantering är också delar som ingår i vårt uppdrag att arbeta med.

bottom of page